OFERUJEMY PAŃSTWU

Architektura Konstrukcje budowlane

Drogi i mosty

Sieci i instalacje sanitarne

Oferta


 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę
 • Projekty indywidualne architektoniczno-budowlane dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego oraz usługowego
 • Adaptacja projektów typowych
 • Projekty dróg, parkingów, chodników oraz zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Projekty mostów i przepustów
 • Projekty małej architektury, placów zabaw oraz boisk sportowych
 • Projekty sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

 

 • Doradztwo w zakresie rozwiązań projektowych
 • Nadzór autorski oraz inwestycyjny
 • Wykonawstwo w zakresie budowy dróg, mostów, chodników, placów zabaw itp
 • Badania płytą dynamiczną
 • Inwentaryzacje, ekspertyzy i opinie budowlane

 

GALERIA PROJEKTÓW

Współpracujemy z